Waarschijnlijk volgt iedereen de berichtgeving in de media over het coronavirus. Ook in Nederland zijn er inmiddels steeds meer besmettingen bekend. Om deze reden willen wij u dan ook informeren hoe wij hiermee omgaan in de praktijk en ook hoe u hier zelf mee om kunt gaan.

Het virus is vooral risicovol voor oudere mensen en mensen die verzwakt zijn door andere ziekten. Om besmetting te voorkomen is preventie heel belangrijk. Daarin hebben wij allemaal een rol.

Belangrijke informatie over het coronavirus

De onderstaande maatregelen zullen gelden van 16 maart tot 6 april:

Bij ons op de praktijk zullen in ieder geval op maandagochtend 16 maart de groepen op de Rozendaal niet doorgaan. Voor de overige dagen van de week komt binnenkort meer informatie.

De 1 op 1 behandelingen met uw therapeut zullen voorgezet worden wanneer u geen griepverschijnselen vertoont en u niet in de risicogroepen valt. Dit zijn in ieder geval de volgende  categorieën: mensen van 70 jaar of ouder, mensen met COPD of andere longaandoeningen, mensen met oncologische klachten.

Als uw therapeut inschat dat het onverstandig is om uw behandeltraject voort te zetten zal de behandeling ook worden gestaakt.

Voor verdere maatregelen zullen we u op maandag 16 maart meer informatie geven. Bij vragen kunnen jullie met ons contact opnemen via ons mailadres of ons telefoonnummer.

e-mailadres: info@fysiotherapiededoelen.nl

telefoonnummer: 0182-529151

Wat kunt u zelf doen om besmetting en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan?

  • Was uw handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog, niet in de handen
  • Gebruik papieren zakdoekjes

En let goed op!:

Heeft u griepverschijnselen en bent u de afgelopen 14 dagen in een gebied geweest waar het coronavirus heerst of heeft u contact gehad met iemand die besmet is of uit een risicogebied komt, meldt u zich dan telefonisch bij de huisarts en neem contact op met ons.

Het RIVM heeft dit advies op 1 maart uitgebreid en geeft aan dat u ook bij milde luchtwegklachten een dag thuis moet blijven als u uit een risicogebied komt of contact gehad hebt met een besmette patiënt of iemand die uit een risicogebied komt.

Wij houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gaten en zullen deze informatie updaten indien nodig. Op de website van het RIVM is meer informatie te vinden en wordt de actuele stand van zaken vermeld (https://www.rivm.nl/coronavirus).