Ten behoeve van het opstellen van een behandelplan en de afwikkeling van de declaratie naar uw zorgverzekeraar zijn wij genoodzaakt om de persoonsgegevens van belang te registeren.

Bij de registratie hiervan zijn wij gehouden aan de wet AVG, welke per 25 mei 2018 de wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Ten behoeve van deze wet stellen wij u met deze verklaring op de hoogte van de doelen, methode en bewaartermijn van de gegevens en geven wij aan welke gegevens wij precies van u registreren.

In het geval van verstrekking van uw gegevens aan derden (verwijzers, andere (para)medische disciplines, maar ook aan rechtsbijstandsverzekeringmaatschappijen, schadeletselverzekeraars e.d.) vragen wij altijd nadrukkelijk om uw toestemming.

BELANGRIJK OM TE WETEN IS DAT U UW TOESTEMMING TE ALLEN TIJDE KUNT INTREKKEN!!

Welke gegevens verzamelen wij van u?

  • Gegevens die belangrijk zijn t.b.v. het fysiotherapeutisch behandelproces en de financiële afwikkeling hiervan. Het gaat hier om de NAW-gegevens, BSN nummer, verzekeringsgegevens, telefoonnummer en het e-mailadres. In het behandeldossier worden verder de verwijzer gegevens vermeld en eventueel de opgevraagde medische informatie van ander betrokken disciplines (artsen/specialisten);
  • Client gegevens t.b.v. uw (medische) training en kwaliteitsdoeleinden: deze zijn geanonimiseerd bijvoorbeeld in het kader van supervisie/intervisie, deskundigheidsbevordering, inhoudelijke toetsing van de behandelkwaliteit e.d. In het kader van de kwaliteitsdoeleinden maakt de praktijk gebruik van uw e-mail adres om u een tevredenheid enquête te kunnen sturen.


Bent u verplicht tot het verstrekken van deze gegevens?

Helaas kunnen wij zonder de verstrekking van deze gegevens geen behandelplan voor u maken. Echter u beslist zelf of en welke gegevens wij van u mogen verzamelen.

Bewaartermijn:

Uw gegevens worden gedurende 15 jaren bewaard bij onze praktijken Fysiotherapie de Doelen en Fysiosport Rozendaal te Gouda conform de Wet op Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO).

Beveiliging van uw gegevens:

  • Via ons EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) in het programma FysioRoadmap, welke beveiligd is met een voor iedere therapeut persoonlijk wachtwoord, welke per 3 maanden gewijzigd wordt; via dit programma kunt u ook vragenlijsten  beveiligd ontvangen, indien uw behandelaar dit nodig acht en u hiervoor toestemming heeft gegeven;
  • Via Zorgmail, een programma waarmee we digitaal communiceren met huisartsen/verwijzers;
  • Via de SSL beveiligde website, waar u zich ook kunt aanmelden voor een afspraak bij ons;
  • Via een beveiligde verbinding met Qualiview, een onafhankelijke organisatie, waarvan u na uw behandelingen een tevredenheid enquête kunt ontvangen als u hiervoor toestemming heeft gegeven;
  • Klantgegevens op papier, zoals trainingsmappen/verwijzingen e.d., worden achter slot en grendel bewaard;
  • Met derden, welke uw gegevens kunnen beheren of ontvangen, zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten, zodat zij uw gegevens alleen  mogen gebruiken voor het afgesproken doel.

 

Uw rechten:

U kunt de gegevens, die wij van u registreren, te allen tijde inzien en rectificeren. Wanneer u wenst dat wij de gegevens, die wij van u bewaren, vernietigen, kunt u dat schriftelijk bij ons aangeven. Wij hebben deze schriftelijke verklaring nodig i.v.m. de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
U kunt tevens eventueel bezwaar maken tot overdragen van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers of anderszins, aan ons bekend maken.