Beweegprogramma COPD

Hart-, vaat en longziekten komen heel vaak voor. Ook u kent vast wel iemand die hierdoor is getroffen. Deze aandoeningen kunnen een grote impact hebben op de kwaliteit van uw leven maar ook op de mensen uit uw omgeving.

Vaak denken mensen dat longklachten zoals kortademigheid en een piepende ademhaling horen bij het ouder worden. Dit is niet altijd het geval! Vaak betekent het juist dat er meer aan de hand is.

De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte) en is een verzamelnaam voor Chronische bronchitis en Longemfyseem. Bij deze aandoening zijn de longen beschadigd waardoor u minder zuurstof binnenkrijgt en ademen moeilijker gaat. Activiteiten uit het dagelijks leven zoals aankleden of traplopen kunnen hierdoor lastig zijn.

Voor wie?

Het programma is geschikt voor u wanneer u door COPD een inactieve levensstijl heeft gekregen. Het helpt u weer actiever worden en richt zich op het ontwikkelen van een gezonde leefstijl.

Voordelen van het beweegprogramma

Dit programma duurt drie maanden met een trainingsfrequentie van 2 keer per week. Middels een gesprek met uw fysiotherapeut worden uw wensen en mogelijkheden in kaart gebracht. Daarna worden uw conditie en kracht gemeten en gaat u onze trainingszaal in. U traint hier onder meer uw kracht en   uithoudingsvermogen. Uw fysiotherapeut begeleidt u bij iedere training gedurende het programma.

Het vervolgtraject

Na beëindiging van het beweegprogramma kunt u, als u dat wenst, het traject vervolgen in een van de medische fitnessgroepen. U vervolgt daar het oefenprogramma onder begeleiding van uw fysiotherapeut op een meer zelfstandige wijze.

Wilt u een afspraak maken?

Bel Fysiotherapie De Doelen: 0182-529151