Abonnementen vanaf januari 2024

Intake Fysiosport Rozendaal: € 51,00

Onze Abonnementen

Strippen                     Kosten (per strip)                   Totaal


12                                     €12,50                                 €150


26                                     €10,50                                 €273


52                                     €8,50                                   €442


104                                   €7,00                                   €728


*elk abonnement is een jaar geldig. Tot 21 jaar is er 40% korting per abonnement.


Huisregels met betrekking tot de abonnementen:

 • Het abonnement is geldig vanaf de dag dat u getest bent.
 • De betaling dient voor aanvang van de eerste training te zijn voldaan.
 • Het abonnement moet 4 weken voor het einde van uw abonnementsperiode schriftelijk worden opgezegd.
 • Het abonnement wordt zonder opzegging automatisch verlengd voor een zelfde periode.
 • U kunt trainingen die u mist inhalen binnen uw abonnementsperiode.
 • Als u niet kunt, dient u ruim van tevoren (24 uur) af te bellen, anders is deze les later niet meer in te halen en wordt deze gerekend als een lesuur.
 • Eenmaal afgesproken, bent u verplicht de kosten te voldoen. Ook als u niet (meer) komt.
 • Wij geven geen van tevoren afgesproken kosten retour.
 • U krijgt van ons een nota.
 • U wordt verzocht het test- en inschrijfgeld bij de intake te voldoen.
 • U wordt verzocht het abonnementsgeld  over te maken op rekeningnummer:
  IBAN NL16 RABO0369619625 t.n.v. Fysiotherapie de Doelen te Goudavoor aanvangvan uw abonnement o.v.v. het declaratienummer.

Wij wensen U veel sportplezier

Team Fysiosport Rozendaal

Wilt u een afspraak maken?

Bel Fysiotherapie de Doelen: 0182 - 529151