Doel

Het hoofddoel van de training ‘Vallen Verleden Tijd’  is het verminderen van het aantal valincidenten bij ouderen. Ook is het van belang dat men bewust wordt van valgevaarlijke situaties, het verminderen van valangst en verbeteren van activiteitniveau, mobiliteit en balans. Dit betekent dat de mensen minder in een isolement komen en beter kunnen omgaan met valgevaarlijke situaties.

Doelgroep


Het programma is ontwikkeld voor ouderen met een verhoogd valrisico op basis van mobiliteitsproblemen, valgeschiedenis of valangst. Uit wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat het ‘Vallen Verleden Tijd’ programma, goed werkt. Er zijn sterke aanwijzingen voor effectiviteit, wat resulteert in minder valincidenten, valangst en een verbeterde loop- en balansvaardigheden bij de deelnemers. Deelnemers geven aan aan na het programma meer zelfvertrouwen te hebben in het bewegen, mogelijke gevaren beter te herkennen en hier beter mee om te gaan.

Theorie & praktijk

Tijdens de training zullen er zowel theoretische als praktische handvaten gegeven worden om het valrisico aan te pakken. Activiteiten zoals hindernisbanen, spelvormen en balans oefeningen  worden met persoonlijke aandacht, uitgevoerd in een groep. De focus ligt hierbij op alledaagse activiteiten, bijvoorbeeld het gebruik van een opstapje, was ophangen, voorwerpen van de grond af pakken of een ongelijke ondergrond. Ook spierversterkende oefeningen, met name voor de benen en de balans, wordt meegenomen. Het programma wordt uitgevoerd door een geregistreerde fysiotherapeut.

Het programma heeft een duur van 12 weken, met elke week 1 bijeenkomst van 60 minuten op Fysiotherapie praktijk De Rozendaal. Voorafgaand aan de deelname wordt er een persoonlijke intake uitgevoerd, gevolgd door een tussen- en eindevaluatie. Bij het behalen van de training ontvangt de deelnemer een erkend Certificaat wat tevens ook als bewijs dient voor de zorgverzekeraar.

Vergoeding & kosten

Vanuit verschillende zorgverzekeraars wordt de cursus eenmalig of voor een bepaald bedrag vergoed. De deelnemer kan dit zelf navragen bij betreffende zorgverzekeraar. Indien de cursus niet verzekerd wordt kan de patiënt er voor kiezen om de cursus voor eigen rekening te nemen. Het bedrag van de cursus bedraagt +/- 175 euro inclusief btw.

Startdatum

De valpreventie training wordt gestart in de maand januari 2020. Bij aanmelding zal u hier meer informatie over krijgen.

 

Aanmelden


Bent u iemand of kent  iemand in uw omgeving die samen met een specialist wilt werken aan een val vrije toekomst. Maak dan een afspraak! Telefoonnummer: 0182-529151 of
info@azoutside.com

Wilt u een afspraak maken?

Bel Fysiotherapie De Doelen: 0182 - 529151